Oldal kiválasztása

Application Privacy Declaration

of iGen Center App

The Publisher as the data controller (hereinafter: “Data Controller”or “Publisher”) under this Privacy Policy is:

name: Navi-Gate Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

seat: Hungary, 6070 Izsák, Kinizsi utca 41.

availability: privacy@navigate.hu

The “iGen” Istenhegyi App (hereinafter: „Application”) provides indoors tracking of activity by means of device location exclusively on the parking site of Istenhegyi Géndiagnosztika (hereinafter: “iGen Centre”) but does not use the GPS data of the device of the data subject.

The purpose, function of the Application is that the user navigates on the site of the iGen Centre, finds location interesting for her or him, and initiates navigation to a specified point using the Application appropriately. The Data Controller and its assets do not perform data processing.

This Privacy Policy describes how location information is collected, used when you install or use the Application.

Operation of Indoors Navigation

The basis of the tracking system is BLE Beacon beacon capable of transmitting Bluetooth signals located indoors.

The user’s device (smartphone or table) recognizes the signals broadcast by the beacon(s), then – supplemented with further sensors of the device, functions like movement, compass, accelerometer are available for the sake of precise positioning indoors in real time with accuracy of 1 meter inside the iGen Centre.

The user’s position is created only on the user’s device, no data is sent to the server of the Data Controller.

The user’s device sends its own position and the destination position to the server, based on which the track of the shortest path is received back. This means that no personal data is stored on the server by the Data Processor, merely the track between 2 endpoints (coordinates) is sent back.

The sole reason for the server access is the operation of the map key, as the authorization of the indoor positioning system is checked from time to time.

The map is also updated from the server.

The Application does requests access to location in the foreground because it is critical to the core functionality of the Application. Only the user can see the actual position in the Application, the Data Controller does not record any data.

Personal Information the Application Collects

The application does not store the location data on her/his own device, either.

Please, be informed that the Application requests access to location in the background for the reason of a core functionality of the Application. This is indicated by “indoor positioning active” message among the information.

In relation to your download of the Application, merely the operator of the application store may process your personal data, in accordance with its own privacy policy – in relation to which We as Publisher has no liability.

We as Data Controller do not use permissions that give access to user (data subject) or device data for undisclosed, unimplemented, or disallowed features or purposes.

We as Data Controller do not collect any sensitive data.

We as Data Controller do not share any types of personal data with third parties except if permitted by law.

The Application is provided free of charge for the data subjects.

Information on Data Subject Rights

In general, personal data shall be confidential and it shall be ensured that data subjects may exercise their rights:

  • To request access to the personal data held.
  • To request rectification of the personal data held, however, the data subject shall warrant that they are true and accurate.
  • To request erasure of the personal data provided or to the extent that they are no longer necessary for the purpose for which processed, or when it is no longer legally permitted to process them.
  • To request cancellation or limitation of the processing of the personal data.

If you have given us your consent to process your personal data for any purpose, you also have the right to withdraw such consent at any time.

Finally, we inform you that you have the right to file a claim before the responsible data protection regulatory authority (www.naih.hu) or initiate a lawsuit at the competent court.

For more information about our privacy practices, please, read our Privacy Policy (www.sensodoc.hu). If you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us at the above availability.

Effective date: 28th April 2023

 

Az iGen Center App

Alkalmazás Adatvédelmi Nyilatkozata

A Közzétevő, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő” vagy „Közzétevő”), a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat vonatkozásában:

név: Navi-Gate Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: Hungary, 6070 Izsák, Kinizsi utca 41.

elérhetőség: privacy@navigate.hu

Az „iGen” Istenhegyi App (a továbbiakban: „Applikáció”) pozíciók beltéren történő nyomonkövetését biztosítja eszközlokalizáció útján kizárólag az Istenhegyi Géndiagnosztika területén (a továbbiakban: “iGen Centrum”), az érintett eszközének GPS adatait azonban nem használja.

Az Applikáció célja, funkciója az, hogy a felhasználó az iGen Centrum területén tájékozódjon, számára érdekes helyeket megkeressen és az Applikáció megfelelő használatával navigációt indítson a kiválasztott helyre. Az Adatkezelő és annak eszközei adatkezelést nem végeznek.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat leírja, hogyan történik a helyadatok gyűjtése, felhasználása abban az esetben, ha a felhasználó az Applikációt telepíti vagy használja.

Beltéri navigáció működése

A rendszer alapja a Bluetooth jel adására képes, beltéren elhelyezett BLE Beacon jeladó.

A felhasználó készüléke (okostelefon, tablet) felismeri a jeladó(k) által sugárzott jeleket, majd a telefon további szenzorjaival kiegészítve, mozgás, iránytű, gyorsulásmérő stb. érhető el a pontos beltéri helymeghatározás, valós időben 1 méteres pontossággal az iGen Centrumon belül.

A felhasználó pozíciója csak a felhasználó készülékén keletkezik meg, az Adatkezelő szerverére nem kerül erről semmilyen adat.

A felhasználó készüléke elküldi a szervernek a saját pozícióját és a végcél pozícióját, ami alapján visszakapja a legrövidebb útvonal nyomvonalát. Ez azt jelenti, hogy a szerveren semmilyen személyes adatot nem tárol az Adatkezelő, kizárólag 2 végpont (koordináta) közötti útvonalat küld vissza.

A szerverhozzáférés kizárólagos indoka a térképkulcs működése, mivel a beltéri pozícionáló rendszer jogosultsága időről időre ellenőrzésre kerül.

A térkép frissülése ugyancsak a szerverről történik meg.

Az Applikáció hozzáférést kér helyadatokhoz az előtérben, mivel ez az Applikáció alapfunkciója. Az Applikációba csak a felhasználó láthatja az aktuális pozíciót, az Adatkezelő nem rögzít semmilyen adatot.

Az alkalmazás által gyűjtött személyes adatok

Az Applikáció a felhasználó saját eszközén sem rögzít helyadatot.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Applikáció hozzáférést kér a helyadatokhoz az Applikáció alapfunkciójának érdekében. Ezt az “indoor positioning active” üzenet folyamatosan jelzi az értesítési sávban.

Az Applikáció letöltésével kapcsolatosam kizárólag az applikációs áruház kezelheti az Ön adatait annak adatkezelési irányelvei alapján, amely vonatkozásában mi, mint Közzétevő, nem tartozunk felelősséggel.

Mi, mint Adatkezelő, nem használjuk fel a felhatalmazást a felhasználó (érintett) vagy az eszköz adataihoz való hozzáféréshez olyan funkciókhoz vagy célokból, amelyeket nem tártunk fel, nem építettünk még be, illetve nincsenek engedélyezve.

Mi, mint Adatkezelő, nem gyűjtünk semmilyen különleges adatot.

Mi, mint Adatkezelő, nem osztunk meg semmilyen személyes adatot harmadik személyekkel, kivéve ha az jogszabályban engedélyezett.

Az Applikációt az érintettek ingyenesen használhatják.

Tájékoztatás az érintettek jogairól

Általánosságban a személyes adatok bizalmasak és biztosítani kell, hogy az érintettek gyakorolhatják jogaikat, hogy:

  • hozzáférést kérjenek a kezelt személyes adatokhoz.
  • a kezelt személyes adat helyesbítését kérjék, azonban az érintettnek kell szavatolnia, hogy azok valósak és pontosak.
  • a személyes adat törlését kérjék feltéve, illetve annyiban, amennyiben a kezelés céljából a továbbiakban nem szükségesek, illetve kezelésük a továbbiakban nem megengedett.
  • a személy adat törlését vagy kezelésének korlátozását kérjék.

Ha Ön bármely célból hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, Önnek joga van hozzájárulását bármikor visszavonni.

Végül tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van kérelmet előterjeszteni a kijelölt adatvédelmi hatóságnál (www.naih.hu), illetve peres eljárást kezdeményeznie.

Adatkezelési gyakorlatunkról bővebben adatkezelési tájékoztatónkban (www.sensodoc.hu) olvashatnak. Amennyiben kérdése merülne fel vagy panaszt kíván előterjeszteni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatban a fenti elérhetőségen.

Hatályba lépés: 2023. április 28.