Oldal kiválasztása

A SensoDoc rendszer szolgáltatásainak hátterében komplex adatkezelés működik. Ennek fontos szegmensét képezik a szenzorinfrastruktúrán automatikusan gyűjtött adatok (beltéri pozícióadatok és mérési adatok), de ezek hasznosításához további adatkörök kezelése szükséges. A rendszer kialakításához egy adott intézményben fontos lépés a kezdeti adatbázis felépítése. A későbbi használat, üzemeltetés során továbbá bizonyos rendszerességű adatkarbantartás is szükséges.

 

A rendszer mindegyik üzleti szolgáltatása, alapjait tekintve, beltéri helymeghatározásra épül, így a rendszer elsősorban pozícióadatokkal operál.

Ezek az adatok, annak függvényében, hogy milyen funkciók kiszolgálásához szükségesek, az intézményi eszközökhöz vagy az intézmény folyamataiban résztvevő személyekhez rendelhetők. Szükséges tehát a releváns intézményi törzsadatok, jellemzően az intézményi eszközök (orvosi gépek, készülékek, kórházi eszközök) és a kórházi folyamatokban érintett személyek (kórházi dolgozók, fekvőbetegek) alapadatainak, vagy éppen külső személyek (pl. járóbetegek, látogatók) bizonyos adatainak a kezelése (érintettségtől, jogosultságoktól függően konkrét vagy anonim módon).

Fontos szerepet játszanak az intézmény beltéri alaprajzát és objektumait leíró adatok, a rendszer továbbá kültéri alaptérképet is kezel.

Mindezek mellett a rendszerbe különböző információs források is becsatornázhatók, ezek adatai a felhasználói felületek funkcióin keresztül elérhetők, lekérdezhetők (intézményfüggő, hogy az adott telepítés milyen adatforrásokat kezel).

A rendszer kialakításában kulcsszerepet kapnak tehát az adatok. Az alaprendszer, annak eszközei meghatározzák az adatok struktúráját, jellemzőit (adatmodellt) és biztosítják a kezelésükhöz szükséges funkciókat, de minden egyes intézmény esetén az implementáció első lépése az adatok és ezekre vonatkozó szabályok felmérése, összegyűjtése és ezekből a rendszer kezdeti adatbázisának felépítése.

A projekt keretében ezt a feladatcsoportot a prototípus rendszer implementációján keresztül modellezzük, végigkövetve a kezdeti adatbázis kialakításának lépéseit a tesztintézmény, az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum igényei, sajátosságai szerint.

Beltéri térkép készítése

Az intézmény területének kezeléséhez beltéri térkép készül, amely szintenként, koordinátahelyesen leképezi a beltér elemeit, útvonalait és ellátja ezeket minden olyan attribútummal, ami a térképi megjelenítés, keresés, útvonaltervezés, navigációs funkciók működéséhez szükséges. A beltéri térkép elkészítése felmérés alapján, a beltéri térkép szerkesztéséhez a rendszer által biztosított térképszerkesztő alkalmazás segítségével történik. Ez a munkarész minden kialakítás esetén hasonló módon történik.

Nyomkövető szenzorok adatai

A rendszer nyomkövető szenzorok (tracker-ek) segítségével képes a beltéri pozicionálásra, ezek az eszközök a hardverinfrastruktúra részét képezik. A nyomkövető eszközök azonosító- és leíró alapadatainak feltöltése kezdeti adatfeltöltési, illetve a későbbiekben üzemeltetési feladat.

Intézményi törzsadatok gyűjtése, feltöltése

Az intézményi törzsadatok a rendszer által követendő eszköz- és/vagy személyi nyilvántartásokból vett alapadatokból és az ezekre vonatkozó szabályokból állnak össze. Intézményspecifikus, hogy ezek az adatok milyen nyilvántartásokban, milyen struktúrában állnak rendelkezésre, a SensoDoc rendszer adatmodellje viszont meghatározza a milyen adatok kezelhetők és hogyan. Ahhoz, hogy az adatok feltölthetők legyenek, adatelőkészítés is szükséges lehet betöltés előtt.

Információs források

A beltéri térkép fontos pontjaihoz rendelhetők vagy a rendszer alkalmazásainak felületéről menükön keresztül elérhetők lehetnek az intézményhez kapcsolódó kiegészítő információk vagy társrendszerek felületei. Az ügyfél adja meg, hogy melyek legyenek ezek (pl. orvosok adatai, fogadóórák, intézményi adatok, honlap, időpontfoglaló rendszer stb.).

 

A projekt jelenlegi fázisában a tesztintézmény igényeinek, adatainak felmérése, továbbá a beltéri térkép kialakításához szükséges helyszíni felmérés zajlik.