Oldal kiválasztása

A 2021.01.19-én indult, a Navi-Gate Kft. – Hungaro Flotta Kft. konzorcium által tervezett és NKFI Alapból támogatást nyert 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00041 számú kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása 2024.11.30-án befejeződött.  A projekt célja valós idejű eszköz- és személykövetést, nagy pontosságú beltéri helymeghatározást támogató, széles körben hozzáférhető technológiára épített komplex megoldás kifejlesztése volt egészségügyi intézmények támogatására, mely cél sikerrel megvalósult.

Sajtóközlemény a SensoDoc projekt zárásáról

A projekt, amely egészségügyi intézmények működéstetését támogató, valós idejű beltéri helymeghatározásra épített komplex informatikai megoldás fejlesztését, termékké alakítását és tesztintézményben telepítését célozta, sikeresen megvalósult.

Kifejlesztésre került a rugalmas, széles skálán konfigurálható okos kórház megoldás, amely biztosítja a kórházi alkalmazás igényeinek megfelelő működési pontosságot, szolgáltatásai hatékony támogatást nyújtanak a kórházi személyzet, a menedzsment és a páciensek számára, könnyen hozzáigazítható a különböző intézmények specifikus igényeihez, ugyanakkor költséghatékony, széles felhasználói kör számára hozzáférhető, köszönhetően az alkalmazott technológia költséghatékonyságának.

A SensoDoc megoldás kényelmes, gyors, betegbiztonságot növelő, a szakszemélyzet leterheltségét csökkentő, illetve a prevenciót előtérbe helyező rendszer. Funkcionalitását tekintve is előremutató, komplex, részletes, célirányos, az egészségügyi intézmények több vonatkozó területét lefedő szolgáltatási kört biztosít. Eszközkövetési szolgáltatásaival a kórházi eszközök valós időben nyomon követhetők, megtalálhatók, pozíció adataik eltárolódnak, visszakereshetők, az eszközök helyváltoztatásához kötött szabályok állíthatók be (pl. biztonsági riasztások). Beltéri navigációval segíti a betegek, látogatók, kórházi dolgozók tájékozódását az intézmény területén, egyben információt szolgáltat a területen elérhető fontos pontokról, szolgáltatásokról. Támogatja a biztonságot azáltal, hogy követhető a nagy értékű eszközök, illetve a személyek jogosultsághoz kötött mozgása, riasztások kérhetők olyan esetekre, ha egy eszköz kikerül a megengedett zónából, valaki nem megengedett helyen tartózkodik stb. A kórházi dolgozók tartózkodási helye az intézmény területén belül szintén valós időben detektálható, javul az elérhetőség, biztonság. Az eszközök és kórházi dolgozók mozgásának historikus adatai eltárolódnak a rendszerben, ezeken statisztikai elemzések végezhetők, a működési hatékonyságra vonatkozó következtetések vonhatók le, ami döntéstámogatást biztosíthat az intézmény működtetésének kérdéseiben.

Mindezeken keresztül költségcsökkentés érhető el az intézményben, az eszközök kezelése hatékonyabb, tervezhetőbb lesz, javul a munkaszervezés, a kórházi folyamatok gazdaságosabban, eredményesebben vihetők végig. Növelhető a szolgáltatás-színvonal, gyorsabb, biztonságosabb betegellátás várható, javul az ellátás minősége, nő a betegelégedettség..