Oldal kiválasztása

2021.01.19-én elindult a Navi-Gate Kft. – Hungaro Flotta Kft. konzorcium által tervezett és NKFI Alapból támogatást nyert 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00041 számú kutatás-fejlesztési projekt.  A projekt célja valós idejű eszköz- és személykövetést, nagy pontosságú beltéri helymeghatározást támogató, széles körben hozzáférhető technológiára épített komplex megoldás kifejlesztése egészségügyi intézmények támogatására.

Sajtóközlemény a SensoDoc projekt indításáról

Napjainkban az egészségügyi intézmények működtetése során a fenntartók jellemzően egymástól elkülönített, silószerű rendszereket használnak, a rendelkezésre álló információk több nyilvántartásban, szétszórva találhatók. Így sok esetben nincs vagy minimális kapcsolat lehet például a műtéteket végző személyzet és a létesítmény fenntartásáért felelős személyek között, miközben mind az egészségügyi ellátásban résztvevők, mind a betegek részéről egyre inkább elvárás a zökkenőmentes működés és jelenlét, a kezelés és a kórházi tartózkodás során. A jelenlegi munkaerő-piaci helyzet (kevés orvos, sok beteg), az üzemeltetés és fenntartás drágulása, a digitalizációval járó kiadások és még számos egyéb tényező hatalmas nyomást gyakorol az egészségügyi intézmények, kórházak költségvetésére.

Projektünk célja egy olyan komplex kórházi menedzsmentet támogató rendszer kifejlesztése, amely végső soron a kórházak üzemeltetési költségeit csökkenti. A SensoDoc rendszer segítségével indoor helymeghatározásra épített szolgáltatásokkal egyszerre támogatható lesz a kórházi eszközök, orvosok, személyzet, betegek nyomon követése, emellett intelligens, differenciált navigáció biztosítható betegeknek, látogatóknak, kórházi személyzetnek a számukra elérhető, engedélyezett útvonalon haladással. A SensoDoc rendszer komplex műszaki-informatikai támogatást valósít meg az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények számára, amely segítségével jelentősen növelhető az intézményi működés hatékonysága és biztonsága, javítható a betegellátás minősége, az egészségügyi szolgáltatások színvonala.

A SensoDoc egy alaprendszer, amely rendelkezik mindazon elemek és szolgáltatások körével, amelyek az egyedi használati esetek kiszolgálásához szükségesek lehetnek. Az alaptermék minden egyes implementációja egyedi sajátosságokkal bír, az alapértelmezett elemek és szolgáltatások a végfelhasználó létesítmények specifikus követelményei szerint konfigurálhatók lesznek majd.

A SensoDoc technológia újdonságtartalma, hogy egyidejűleg biztosítja a kórházi alkalmazás komplex követelményeinek megfelelő pontosságot a beltéri helymeghatározásban, valamint biztosítja a technológiához való széles körű hozzáférhetőséget is. A pontosság és az elérhető ár, a jelenlegi piaci kínálatban jellemzően nem teljesül egyszerre. A kellően pontos megoldások költségesek, ezáltal szűkebb célcsoport számára érhetők el, az olcsóbb megoldások pedig sajnos nem elég pontosak. Ezen túlmenően a piacon hiány jelentkezik olyan komplexitású, részletes, célirányos „okos kórház” rendszerben, amely az egészségügyi intézmények több vonatkozó területét egyszerre lefedő szolgáltatási kört biztosítana.

Fejlesztésünk feladata tehát egyrészről a megfelelő hardver eszközök (jeladó és vevő eszközök), valamint a megfelelő helymeghatározó algoritmusok kiválasztása és továbbfejlesztése, a technológia korlátait ellensúlyozó kiegészítő technológiák (térinformatikai megoldások, eljárások) társításával. Feladatunk másrészről, hogy ezek a kifejlesztésre kerülő hardver- és szoftverkomponensek funkcionalitásukat tekintve is előremutatóak legyenek, egy rendszerben legyenek képesek implementálni a ma létező „okos kórház” megoldások elemeit.

A SensoDoc a következő szolgáltatáscsoportokat kínálja egy rendszerben:

  • A kórházi eszközök (nagy értékű orvosi gépek és egyszerűbb felszerelések) valós idejű követése, nyilvántartása és ehhez kapcsolódó funkciókészlet – keresés, térképi megjelenítés, pozíció napló – tracklog eltárolása, visszatöltése, térképre illesztése.
  • A kórházi dolgozók (orvosok, ápolók, személyzet) aktuális helyének azonosítása, az érintett személyek automatikus értesítése, tájékoztatása.
  • Átfogó és valós idejű kommunikáció, osztályok közti azonnali konzultáció támogatása, időbeosztások, elérhetőségek becsatornázása.
  • A kórházba utalt vagy kivizsgáláson részt vevő betegek helyének, mozgásának követése, egészségi állapotukra utaló mérési adatok meghatározása, nyilvántartása, kórlap adatok becsatornázása a rendszerbe, figyelmeztetések, riasztások, ha a beteg állapota erre okot ad, átfogó és valós idejű kommunikáció támogatása.
  • Látogatók, betegek, kórházi dolgozók számára differenciált beltéri navigáció és információs szolgáltatások, személyre szabott térképek biztosítása.
  • Statisztikai elemzések támogatása a rendszerben kezelt adatokból vagy akár egyéb külső adatforrások adatainak becsatornázásával.

Kutatás-fejlesztési feladataink eredményeként egy olyan technológia-együttes jön létre, amely termékké fejlesztve eddig nem létező komplexitású támogatást nyújt, megvalósítva a méteres pontosságú beltéri helymeghatározást, illetve amely ár-érték arányban a hazai és a nemzetközi piaci viszonylatban is megállja a helyét, lehetővé téve a rendszer gyors és széles körű elterjesztését. A fejlesztés eredményei közvetlenül érintik a közösséget is, tagjai tapasztalhatják a számukra vagy hozzátartozóik számára nyújtott szolgáltatások javulását, az azokhoz való hozzáférés könnyebbségét.