Oldal kiválasztása

A SensoDoc projekt első szakasza ipari kutatás volt, melynek célja az egészségügyi intézmények támogatására tervezett okos kórházi rendszer műszaki tervezésének és fejlesztésének megalapozása az optimális technológiai elemek meghatározásával. Olyan beltéri helymeghatározást támogató hardver- és szoftver eszközöket, módszereket kutattunk, amelyekre az elvárt pontosságú és komplexitású, ugyanakkor költséghatékony, kisebb intézmények számára is elérhető megoldás építhető.

Milyen követelményeknek kell megfelelni?

Optimális technológia alatt a követelményeknek megfelelő, legköltséghatékonyabb technológia értendő. Egyik fontos téma, amit ennek meghatározásához körül kellett járni, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni, mik az okos kórházi rendszertől ténylegesen elvárt képességek, különös tekintettel arra, hogy milyen pontosságot szükséges biztosítani a rendszer szolgáltatásai alapjául szolgáló beltéri helymeghatározásban ahhoz, hogy a rendszer jól használható legyen.

A kutatás első lépésében a fejlesztendő komplex kórházi rendszerrel szemben támasztott műszaki- és funkcionális követelmények részletes meghatározását végeztük el.

A beltéri pozícionálás elérhető technológiái

A kutatás másik fő iránya a piacon elérhető, beltéri helymeghatározásra alkalmazott technológiai megoldások és módszerek, az ezeket támogató eszközök feltérképezése és vizsgálata volt. Ez első fázisban elméleti síkon, a vonatkozó szakirodalom és a technológiai eszközök kínálatának, szakmai anyagainak kutatásával zajlott. A vizsgálatot a műszaki- és funkcionális követelményeket figyelembe véve végeztük.

A SensoDoc rendszer céljainak megfelelő technológia

Az elméleti kutatás eredménye a rendszer megvalósítására leginkább alkalmas technológiai komponensek körének kiválasztása volt. Meghatároztuk azokat az eszközöket és módszereket, amelyeket laboratóriumi és terepi technológiatesztelésre javasolunk és a további tesztelés céljaira beszereztük ezeket a technológiai elemek. Kidolgoztuk továbbá a tesztelés módszertanát, amely alapján az ipari kutatás továbbléphetett a technológiatesztelés fázisába.

Az első kutatási szakasz eredménye, hogy kidolgoztuk az elméleti alapokat a rendszer kialakításához, a műszaki paraméterek vizsgálata alapján kijelöltük a tesztelésre javasolt technológiai elemeket és kidolgoztuk a tesztelési módszertant.