Oldal kiválasztása

A SensoDoc projekt első évében megvalósított ipari kutatás, annak első lépését képező elméleti kutatást követően, a technológiateszteléssel folytatódott. Ebben a lépésben laboratóriumi és terepi körülmények között is teszteltük az eszközöket és a teszteredmények alapján kiválasztottuk a rendszer implementációjára legalkalmasabb és egyben leginkább költséghatékony technológiai elemeket.

Ebben a kutatási szakaszban, amely a technológiatesztelésre fókuszált, laboratóriumi körülmények között, majd kinti tesztkörnyezetben, valós működést, környezeti tényezőket szimulálva elvégeztük a technológia tesztelését az elméleti szakaszban meghatározott eszközökön és módszerekkel.

Elemeztük a teszteredményeket és ez alapján kiválasztottuk a megfelelő pontosságú beltéri pozícionálás támogatására legalkalmasabb technológia-együttest, meghatároztuk továbbá, hogy az alkalmazásra kerülő eszközökön milyen továbbfejlesztéseket kell elvégezni a további, kísérleti fejlesztési szakaszban.

Részben laboratóriumi körülmények között, részben valós működést, valós környezeti körülményeket szimulálva, a technológia tesztelésére az elméleti szakaszban meghatározott eszközökön és módszerekkel, két lépésben került sor.

Egyik nagy tesztelési egység volt a rendszer oldali hardverek tesztelése, a kiválasztott jeladó és vevő eszközök tesztelése, jellemzőik, teljesítményük mérése laboratóriumi körülmények között különféle szempontok szerint (megfelelnek-e az eszközök a műszaki paramétereik szerinti képességeknek, eszközök műszaki paramétereinek változása), működés tesztelése a környezeti tényezők, valós, használati körülmények helymeghatározás pontosságára gyakorolt hatásának mérésére ezen körülmények szimulálásával (időjárási-, környezeti viszonyok – eső, hőmérsékletváltozás stb. elektronikus interferenciák, egyéb Bluetooth és Wifi jelek, terepi objektumok, természeti tárgyak, személyek hatása),

A másik tesztelési irány a végfelhasználó oldali hardverek (mobiltelefonok, tabletek, különféle jeladók – karperec, tag stb.) tesztelése volt. Itt a piacon leginkább elterjedt eszközök vizsgálatát végeztük el, tekintve, hogy ezek a rendszer használata során a felhasználók saját eszközei lesznek.

A tesztelés eredményei alapján elemzés készült a legalkalmasabb technológia-együttes kiválasztására, valamint a módszerek kidolgozására a terepi sajátosságok figyelembevételéhez a technológia telepítését megelőző terepi felmérés során és az eszközök telepítésének tervezésénél.

A technológiatesztelés magába foglalta szoftveres szempontok, az alkalmazott helymeghatározási algoritmusok, módszerek szerinti tesztelést is. Ebben kiemelt kérdéskör volt a helymeghatározás vizsgálata, mérése különböző helymeghatározó módszerek, algoritmusok esetén, az eszközök paraméterezhetőségének, továbbfejleszthetőségének, valamint annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy milyen mértékben korrigálható a helymeghatározás pontossága szoftveres térinformatikai módszerekkel.